Utredning og behandling

Behandlingstilnærming er hovedsaklig basert på kognitiv terapi. Denne terapiformen, også kalt kognitiv atferdsterapi, er rettet mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Utforsking og endring av negative tankemønstre, samt fokus på aktiviteter som kan gi energi og selvtillit, anses som et viktige elementer å jobbe med for å bryte ut av en en ond sirkel. Man starter innledningsvis med kartlegging av problemet og hvilke mål du eventuelt ønsker for terapien. Terapiformen er en godt dokumentert behandlingsmetode for en rekke psykiske plager. 

Kartlegging/utredning og eventuelt hjelp med videre henvisning til offentlig spesialisthelsetjeneste dersom det er behov for dette, kan også tilbys.

Frikort kan ikke benyttes.  Dersom du har helseforsikring, dekker ofte forsikringsselskapet inntil ti timer hos psykolog. Henvisning fra lege er ikke nødvendig, og du kan vanligvis få tilbud om time langt raskere enn i offentlig spesialisthelsetjeneste. Psykologer er helsepersonell og har derfor taushetsplikt.

Psykologtjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Personer som opplever akutt psykologisk krise og/eller sliter med alvorlige selvmordstanker, oppfordres til å ta kontakt med det lokale hjelpeapparat/nødtjeneste (fastlege/legevakt). Bor du i Bergen kan du også ta kontakt med Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt (tel. 55 56 87 54). Er du mellom 15 og 30 år og er redd for at du er i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse, kan du ta kontakt med lavterskeltilbudet TOPS sin vakttelefon 55 95 85 85 i Bergen (betjent mellom 09.00.-15.00 på hverdager).