Behandling

Behandlingsform tilpasses personen og aktuell vanske. Man starter innledningsvis med noe kartlegging av problemet og hvilket mål du ønsker for terapien. Et eksempel på en populær og godt dokumentert terapiform for en rekke psykiske plager er kognitiv terapi. Denne terapiformen, også kalt kognitiv atferdsterapi, er rettet mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Utforsking og endring av negative tankemønstre, samt fokus på aktiviteter som kan gi energi og selvtillit, anses som et viktige elementer å jobbe med for å bryte ut av en en ond sirkel. Denne terapiformen passer imidlertid ikke for alle mennesker og alle typer problemer. Andre terapiformer kan da være aktuelle, som for eksempel psykodynamisk orientert samtaleterapi. Her legger man vekt på å identifisere temaer og mønstre som gjentar seg i personens liv, og forbindelsen mellom personens følelser, tidligere erfaring, og hvordan relasjonene til andre betydningsfulle personer i oppveksten virker inn på klientens senere liv og relasjoner. Hjelp til å bli klar over, beskrive og sette ord på uklare eller motstridende følelser er sentralt. Man kan også kombinere elementer og metoder fra ulike terapiformer.

Mange klienter tar også kontakt fordi de kun ønsker å snakke med psykologen noen få timer for å få hjelp til å sortere tanker og følelser rundt et problem som de opplever, uten at de nødvendigvis ønsker eller trenger behandling for en psykisk lidelse. 

Som helsepersonell og offentlig godkjent psykolog har jeg taushetsplikt. Jeg er medlem av Norsk Psykologforening, og praskis reguleres av lovverk for helsepersonell og etiske prinsipper for nordiske psykologer.

Dersom det viser seg at du har behov for og rett til helsehjelp fra offentlig spesialisthelsetjeneste, kan jeg hjelpe deg med henvisning om du ønsker dette. 

Frikort kan ikke benyttes. Henvisning fra lege er ikke nødvendig og du kan som regel få time i løpet av kort tid. Dersom du har helseforsikring, dekker ofte forsikringsselskapet inntil ti timer hos psykolog. Jeg er en del av godkjente behandlernettverk som kan tilby psykologhjelp via slik forsikring.  

Psykologtjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Personer som opplever akutt psykologisk krise og/eller sliter med alvorlige selvmordstanker, oppfordres til å ta kontakt med det lokale hjelpeapparat/nødtjeneste (fastlege/legevakt). Bor du i Bergen kan du også ta kontakt med Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt (tel. 55 56 87 54). Er du mellom 15 og 30 år og er redd for at du er i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse, kan du ta kontakt med lavterskeltilbudet TOPS sin vakttelefon 55 95 85 85 i Bergen (betjent mellom 09.00.-15.00 på hverdager).