Om psykologtjenesten

Ønsker du å snakke med en psykolog?

Jeg kan tilby hjelp i forhold til:

  • depresjonstilstander 
  • angstproblemer
  • stress- og utbrenthetsproblematikk
  • å være en samtalepartner i forbindelse med kriser og vanskelige livssituasjoner (f.eks. samlivsproblemer, sykdom) 
  • kartlegging/utredning av psykiske helseproblemer
  • veiledning og rådgivning

Henvisning fra lege er ikke nødvendig. 

Medlem av Norsk Psykologforening (NPF).